Nieuws

Op deze pagina lees je nieuwsberichten over de uitvoering van het sportakkoord en de besteding van het stimuleringsbudget.

BIRDS AAN DE SLAG MET BASEBALL5

Honk- en softballvereniging ZBSV Birds is partner geworden in het sportakkoord. De club heeft door de Coronacrisis net als veel andere verenigingen te kampen met minder ledenaanwas. Om nieuwe doelgroepen te trekken gaat zij Baseball5 introduceren een snelle en eenvoudige urban variant van het honkbal.

Met succes is een aanvraag voor stimuleringsbudget gedaan om het opzetten van deze nieuwe sportvariant te vergemakkelijken. De bijdrage wordt gebruikt voor de opleiding van het eigen clubkader en de organisatie van een open toernooi.

NIEUWE IMPULS SPORTAKKOORD

Kort na de ondertekening van het sportakkoord in februari van dit jaar werd de wereld overvallen door de Coronapandemie. Dat heeft ervoor gezorgd dat er van de uitvoering van het sportakkoord tot nu toe minder terecht is gekomen dan destijds werd voorzien. Veel partners en ook de mensen van de gemeente hadden 'even' andere dingen aan hun hoofd. Hoewel de crisis nog niet voorbij is, willen we het sportakkoord graag een nieuwe impuls geven. Sportformateur Jan Janssens is door de gemeente gevraagd om dit proces te ondersteunen. Hij zal in de komende maanden samen met Querian Eijgensteijn, die sommigen misschien nog herkennen van de werkconferentie, de uitvoering van het sportakkoord stimuleren.

CHA-CHA-BOKAAL MET 650 LEERLINGEN

In september en oktober heeft Jessica Dansen met financiële ondersteuning vanuit het sportakkoord op 11 basisscholen aan 650 leerlingen dansles gegeven. De leerlingen kregen in drie weken de populaire Zuidamerikaanse Cha Cha goed onder de knie en dongen mee naar de ChaChaBokaal.

Op zaterdag 10 oktober mochten de beste koppels van 25 schoolklassen het tegen elkaar opnemen in de finale. In een spannende en gezellige wedstrijd, met een hoop aanmoedigingen via instagram live, kwamen Nikita en Finne van obs De Vijverburgh als winnaars uit de bus. De lessen en de wedstrijd vielen goed in de smaak en krijgen in 2021 ongetwijfeld een vervolg.

NOG BIJNA €85.000 IN DE SUBSIDIEPOT

In de verlengde eerste subsidieronde hebben de verschillende partners in het sportakkoord 23 aanvragen voor stimuleringsbudget ingediend. Bijna de helft van de aanvragen werd geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Sommige aanvragen werden ingetrokken of aangehouden vanwege de Coronacrisis. Andere werden afgewezen omdat deze niet voldeden aan de criteria. Alles bij elkaar is tot en met 31 augustus 2020 €16.615 aan stimuleringsbudget uitgekeerd. Dat wil zeggen dat er nog heel veel in de pot zit, want in totaal is voor dit jaar maar liefst €100.000 beschikbaar. Voor de resterende €83.385 is een twee ronde opengesteld. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2020.

SPORTAKKOORD ONDERTEKEND

Op 13 februari 2020 is in het Stadstheater het Sportakkoord Zoetermeer getekend. Het sportgala dat toen werd gehouden bood een fantastische ambiance voor een feestelijke ondertekening. Bijna alle vijftig sportorganisaties en maatschappelijke instellingen die eerder al hadden aangegeven aan te sluiten bij het sportakkoord waren present. Zij zetten hun handtekening en namen een gedrukt exemplaar van het tweedelige akkoord in ontvangst. Fotograaf Hester Goeman legde het gezelschap vast op de gevoelige plaat. Nieuwe partners blijven van harte welkom!

© 2020 Sportformateur Zoetermeer