Nieuws

Op deze pagina lees je nieuwsberichten over de uitvoering van het sportakkoord en de besteding van het stimuleringsbudget.

online conferentie.png
POSITIEVE TUSSENBALANS

Ruim een jaar na de ondertekening van het sportakkoord werd onlangs tijdens een online conferentie een tussenbalans opgemaakt. Kort na de feestelijke start bij het sportgala brak de pandemie uit. Dat heeft uiteraard zijn weerslag gehad op de uitvoering van alle mooie voornemens die op papier waren gezet. Veel kwam tot stilstand in de samenleving en ook in de sport, maar niet alles. Zo hebben zich sinds de start ongeveer 20 nieuwe partners aangesloten bij het sportakkoord, werden 25 nieuwe actiepunten geformuleerd, verschenen er 10 nieuwsbrieven, werden 11 online sessies gehouden en was er een veelvoud aan persoonlijke contacten, via mail en telefoon. De geactualiseerde actielijst is te downloaden van de website van het sportakkoord. Meer over de online conferentie is te lezen in nieuwsbrief 11.

Image by Chris Montgomery
ONLINE CONFERENTIE 1 JAAR SPORTAKKOORD

Het was een bewogen jaar. Waarin heel veel niet kon in de samenleving en misschien nog wel minder in de sport. Grote vraag is dan ook: Hoe staat het nu met het sportakkoord? Wat is er terecht gekomen van onze mooie voornemens en goede bedoelingen? Hoe gaan we verder? Hoeveel stimuleringsgeld is uitgegeven, en hoeveel zit in de pot voor 2021?

 

Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de online conferentie die donderdagavond 18 maart tussen 19.30 en 20.30 uur wordt gehouden. Zoom je mee? Meld je dan aan via deze link en klik donderdagavond op de knop hieronder om in te loggen.

Plaatje omslagen sportakkoord definitief
ACTUALISERING SPORTAKKOORD

Ongeveer een jaar geleden werd het sportakkoord ondertekend. Het is nu tijd om een tussenbalans op te maken en de actielijst te actualiseren. Dat gaat in de komende weken gebeuren en wordt afgerond tijdens een online conferentie voor alle partners in het akkoord. Die is gepland op donderdagavond 18 maart.

Aan de ambities wordt niet getornd, maar de lijst met actiepunten wordt wel tegen het licht gehouden. Alle partners in het sportakkoord worden hierbij uitgenodigd om  de actielijst te checken en voorstellen te doen voor aanpassing en aanvulling.  dat kan tot en met 10 maart a.s.

knallend nieuwjaar.JPG
EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

In de laatste nieuwsbrief werd aangekondigd dat in het kader van het sportakkoord op korte termijn verschillende initiatieven zouden worden genomen. Nu wordt de daad bij het woord gevoegd. Er zijn vijf online sessies gepland:

  • Dinsdag 19 januari, 19.30 uur: Uitwisseling kennis en ervaring, en bespreking nieuwe initiatieven online sportaanbod

  • Donderdag 21 januari, 19.30 uur: Uitwisseling kennis en ervaring en bespreking nieuwe initiatieven offline Corona-proof sportaanbod

  • Woensdag 27 januari, 19.30 uur: Inventarisatie wensen en mogelijkheden voor platform van aanbieders sport en bewegen

  • Maandag 8 februari, 19.30 uur: Inventarisatie en bespreking ideeën voor promotie sport en bewegen na Corona

  • Maandag 15 februari, 19.30 uur: Inventarisatie wensen en mogelijkheden uitbreiding 'walking sport' varianten

nieuwjaar.JPG
EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE START

In de afgelopen weken hebben we met bijna alle partners (en de teller staat nu op 60 organisaties en instellingen) in het sportakkoord uitvoerig gesproken. We hebben er nog warme oren van, want sommige gesprekken duurden wel een uur of nog veel langer. Het is tekenend voor het elan dat er nog steeds is voor het sportakkoord, ook al hebben we met zijn allen een luwe periode achter ons.

Veel partners staan te popelen om weer aan de slag te gaan. We willen dat opflakkerende enthousiasme graag verder aanjagen en nemen daarvoor nu zeven verschillende initiatieven. Deze worden in de tekstblokjes hieronder kort toegelicht. Veel partners hebben al aangegeven dat ze hieraan mee gaan doen, maar ook andere (en ook nieuwe) partners kunnen nog aansluiten. Vul het (re)actieformulier in en geef aan waar jouw organisatie aan meedoet.

taverzo.jpg
PROMOTIE SPORT EN BEWEGEN NA CORONA

Veel mensen (jong en oud) die voor de crisis nog regelmatig sportten, doen dat nu veel minder of zelfs niet. Dat blijkt uit de Monitor Sport en Corona. Dat is heel zorgelijk, want miljoenen mensen (vooral de mensen die toch al minder aan sport deden) komen nu dus niet of nauwelijks nog in beweging. En het is nog maar de vraag of ze dat wel weer gaan oppakken als alles straks weer kan. Om sport en bewegen in Zoetermeer straks een nieuwe impuls te geven, willen veel partners in actie komen. Vanuit het sportakkoord juichen we deze initiatieven toe en willen we proberen om de verschillende inspanningen te coördineren, want gezamenlijk kunnen we vast meer bereiken. Wil jouw organisatie meedoen, laat het ons weten. We gaan alle ideeën inventariseren en zoveel mogelijk combineren.

online activiteiten Urban Life Health Cc
ONLINE AAN DE SLAG?

De pandemie beperkt veel sportaanbieders in hun mogelijkheden. Een aantal van hen heeft het initiatief genomen om online activiteiten aan te bieden. Sommige, zoals Urban Life Health Centre (zie screenshot hiernaast), zijn daar al eerder in het jaar mee aan de slag gegaan, andere zoals Jessica Dansen, zijn daar nu mee bezig.

Vanuit het sportakkoord willen we dit soort initiatieven graag ondersteunen en  hebben we stimuleringsgeld gereserveerd. Ben je online bezig geweest of heb je plannen in die sfeer, en ben je bereid tot uitwisseling van kennis en ervaring of samenwerking met andere sportaanbieders? Laat het ons weten. Dan nodigen we je uit voor een gezamenlijke online sessie én maak je kans op een deel van het gereserveerde budget.

OF AANGEPAST EN CORONA-PROOF?

Niet elke vorm van sport kan online worden aangeboden, maar vaak kan het reguliere aanbod wel zo worden aangepast dat het mogelijk blijft om te sporten ondanks Corona. Zo ging de Boxing Club Zoetermeer in de openbare ruimte trainen (zie foto) en zijn de Zoetermeer Oldstars tijdelijk overgestapt op voetvolley waarbij de voetballers in kleine veldjes en afgeschermd door een netje met en tegen elkaar kunnen spelen. Om dat laatste mogelijk te maken zijn materialen aangeschaft. Ook dit soort offline initiatieven en kleine investeringen ondersteunen we graag. Dus ook daarvoor is stimuleringsgeld beschikbaar. Heeft jouw organisatie haar aanbod aangepast of wil zij dat gaan doen, én is zij bereid tot uitwisseling van ideeën met andere sportaanbieders? Laat het weten. Dan nodigen we jullie uit voor een gezamenlijke online sessie én maken jullie kans op een stimuleringsbijdrage.

WhatsApp Image 2019-11-01 at 22.37.24(2)
KOMT ER EEN SPORTPLATFORM ZOETERMEER?

Een belangrijk actiepunt in het sportakkoord is een onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor de oprichting van een sportplatform in de stad. Dat is platform waar uiteenlopende aanbieders van sport en bewegen hun krachten bundelen, kennis en informatie delen, netwerken en samenwerken. Verschillende partners - MHC Zoetermeer, Zwemvereniging Zoetermeer, WVZ, Pro Patria, Zoebas, The Dutch Dragons, ZOVOC, SV Phoenix, TV Buytenwegh, TV Meerzicht, ZKV de IJsvogels, Sportief Wandelgroep Zoetermeer, Karate en Budoschool Kai Sei, Zoetermeer Oldstars en Piëzo) hebben aangegeven daarover te willen meedenken. Zij worden binnenkort uitgenodigd voor een online gedachtewisseling. Wordt jouw organisatie niet genoemd, maar wil je hier ook aan meedoen? Geef het door en jullie zijn ook van de partij.

2de Coronawandeltocht (14).JPG
WANDELCLUBS ZOEKEN STARTPLAATSEN

De Sportief Wandelgroep Zoetermeer en Gezond Natuur Wandelen organiseren regelmatig wandeltochten die starten en eindigen in Zoetermeer. Ook tijdens de pandemie kan worden gewandeld, al moet dan natuurlijk gepaste afstand in acht worden genomen (zie foto). De wandelgroepen willen natuurlijk niet steeds dezelfde rondjes wandelen en zoeken voor toekomstige wandeltochten nieuwe startplaatsen. Dat kunnen sportkantines, buurthuizen e.d. zijn waar de wandelaars zich kunnen verzamelen en even koffie kunnen drinken voor ze de paden op en de lanen uit gaan. Kan jouw organisatie gastvrijheid bieden, laat het ons weten, dan brengen wij jullie in contact met de wandelclubs.

Kantine-TV-Seghwaert-Zoetermeer-AIRMADE-
GASTVRIJE PARTNERS BIEDEN RUIMTE

Veel sportaccommodaties worden maar een deel van de tijd echt goed benut. Door faciliteiten te delen met andere organisaties kan veel worden bespaard. Dat willen we vanuit het sportakkoord graag bevorderen. Verschillende partners zijn bereid om  hun accommodatie beschikbaar te stellen voor medegebruik door andere organisaties. O.a. TV Seghwaert (clubhuis in Van Tuyllpark; zie foto), SV Phoenix (kantine aan Van Doornenplantsoen), Urban Life Health Centre (Van Aalstlaan 400) en sportschool Da Graca (Kerkenbos 30) staan hiervoor open. Heeft jouw organisatie  hier belangstelling voor? Of wil jouw organisatie ook faciliteiten delen? Geef het door. Dan proberen wij een match te maken tussen vraag en aanbod.

Okker  en Swart.jpg
UITBREIDING 'WALKING SPORT' VARIANTEN

Het besef dat je ook op oudere leeftijd nog actief kunt sporten groeit. Onder andere de opmars van het walking football ofwel wandelvoetbal vormt daarvoor een krachtig bewijs. Steeds meer voetbalclubs bieden deze aangepaste voetbalvariant aan. En ook in andere takken van sport worden wandelvarianten geïntroduceerd. Landelijk wordt dit gestimuleerd vanuit het Old Stars programma van het Ouderenfonds met ambassadeurs zoals Tom Okker en Sjaak Swart (zie foto). Ook in Zoetermeer willen we dat via het sportakkoord graag propageren. De Zoetermeer Oldstars nemen het initiatief voor samenwerking en nodigen alle partners uit om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen. Interesse? Laat het ons weten, zodat we alle belangstellenden (online) bij elkaar kunnen brengen.

ondertekening sportakkoord wethouder.jpe
DE TELLER STAAT NU OP 60

Bij de ondertekening hadden vijftig sportorganisaties en maatschappelijke instellingen aangegeven dat zij de ambities van het sportakkoord onderschrijven. Veel van hen waren ook vertegenwoordigd toen  de handtekeningen onder het akkoord werden gezet. Sindsdien hebben zich nog tien nieuwe partners aangesloten. Dat zijn: Birds, Road Runners Zoetermeer, Snowworld, Soccerstars, Boxing Club Zoetermeer, Visual result, Sweetlake PDA, Spark PT, MTB Zoetermeer en Fietsklim Zoetermeer.

 

Nieuwe partners blijven welkom! Ga naar deze pagina voor meer informatie en aanmelding.

BIRDS.jpg
BIRDS AAN DE SLAG MET BASEBALL5

Honk- en softballvereniging ZBSV Birds is partner geworden in het sportakkoord. De club heeft door de Coronacrisis net als veel andere verenigingen te kampen met minder ledenaanwas. Om nieuwe doelgroepen te trekken gaat zij Baseball5 introduceren een snelle en eenvoudige urban variant van het honkbal.

Met succes is een aanvraag voor stimuleringsbudget gedaan om het opzetten van deze nieuwe sportvariant te vergemakkelijken. De bijdrage wordt gebruikt voor de opleiding van het eigen clubkader en de organisatie van een open toernooi.

NIEUWE IMPULS SPORTAKKOORD

Kort na de ondertekening van het sportakkoord in februari van dit jaar werd de wereld overvallen door de Coronapandemie. Dat heeft ervoor gezorgd dat er van de uitvoering van het sportakkoord tot nu toe minder terecht is gekomen dan destijds werd voorzien. Veel partners en ook de mensen van de gemeente hadden 'even' andere dingen aan hun hoofd. Hoewel de crisis nog niet voorbij is, willen we het sportakkoord graag een nieuwe impuls geven. Sportformateur Jan Janssens is door de gemeente gevraagd om dit proces te ondersteunen. Hij zal in de komende maanden samen met Querian Eijgensteijn, die sommigen misschien nog herkennen van de werkconferentie, de uitvoering van het sportakkoord stimuleren.

CHA-CHA-BOKAAL MET 650 LEERLINGEN

In september en oktober heeft Jessica Dansen met financiële ondersteuning vanuit het sportakkoord op 11 basisscholen aan 650 leerlingen dansles gegeven. De leerlingen kregen in drie weken de populaire Zuidamerikaanse Cha Cha goed onder de knie en dongen mee naar de ChaChaBokaal.

Op zaterdag 10 oktober mochten de beste koppels van 25 schoolklassen het tegen elkaar opnemen in de finale. In een spannende en gezellige wedstrijd, met een hoop aanmoedigingen via instagram live, kwamen Nikita en Finne van obs De Vijverburgh als winnaars uit de bus. De lessen en de wedstrijd vielen goed in de smaak en krijgen in 2021 ongetwijfeld een vervolg.

Image by Markus Spiske
NOG BIJNA €85.000 IN DE SUBSIDIEPOT

In de verlengde eerste subsidieronde hebben de verschillende partners in het sportakkoord 23 aanvragen voor stimuleringsbudget ingediend. Bijna de helft van de aanvragen werd geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Sommige aanvragen werden ingetrokken of aangehouden vanwege de Coronacrisis. Andere werden afgewezen omdat deze niet voldeden aan de criteria. Alles bij elkaar is tot en met 31 augustus 2020 €16.815 aan stimuleringsbudget uitgekeerd. Dat wil zeggen dat er nog heel veel in de pot zit, want in totaal is voor dit jaar maar liefst €100.000 beschikbaar. Voor de resterende €83.185 is een twee ronde opengesteld. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2020.

groepsfoto ondertekening sportakkoord.jp
SPORTAKKOORD ONDERTEKEND

Op 13 februari 2020 is in het Stadstheater het Sportakkoord Zoetermeer getekend. Het sportgala dat toen werd gehouden bood een fantastische ambiance voor een feestelijke ondertekening. Bijna alle vijftig sportorganisaties en maatschappelijke instellingen die eerder al hadden aangegeven aan te sluiten bij het sportakkoord waren present. Zij zetten hun handtekening en namen een gedrukt exemplaar van het tweedelige akkoord in ontvangst. Fotograaf Hester Goeman legde het gezelschap vast op de gevoelige plaat. Nieuwe partners blijven van harte welkom!