Boxing Club Zoetermeer traint Corona-proof in openbare ruimte

(foto van Instagram)

ACTUALISERING SPORTAKKOORD

In februari 2020 werd het sportakkoord Zoetermeer getekend. Hog tijd om een tussenbalans op te maken en de actielijst te actualiseren. Welke actiepunten kunnen worden afgevinkt? Welke moeten worden geschrapt omdat zij niet haalbaar zijn gebleken? Welke nieuwe actiepunten kunnen we toevoegen om de ambities te realiseren? Tot en met 10 maart kunnen alle partners voorstellen doen. Op donderdag 18 maart worden de resultaten hiervan gepresenteerd tijdens een online conferentie. Dan opent ook een nieuwe subsidieronde.

GELD EN ONDERSTEUNING

Organisaties die meedoen aan het sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van een of meer actiepunten kunnen daarbij ondersteuning krijgen, zowel in geld als in diensten. Aanvragen voor stimuleringsbudget van €250 tot €5.000 kunnen worden ingediend. De laatste aanvraagprocedure liep tot tot en met 31 december 2020. Op de valreep kwamen nog tientallen aanvragen binnen.

 

Geld dat overblijft wordt besteed aan ondersteuning van (online en offline) corona-proof sport- en beweegaanbod én aan (gezamenlijke) activiteiten om sport en bewegen te stimuleren wanneer de beperkingen van de pandemie voorbij zijn. In 2021 wordt de pot met stimuleringsgeld sowieso opnieuw gevuld en start ook een nieuwe aanvraagronde.

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.

Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen zIJn afspraken gemaakt voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.

WAAROM EEN SPORTAKKOORD?

© 2021 Sportformateur Zoetermeer