Foto: Hester Goeman

SPORTAKKOORD ZOETERMEER GETEKEND

In de aanloop naar de ondertekening hadden al 50 sportorganisaties en maatschappelijke instellingen aangegeven dat zij de geformuleerde ambities onderschreven en zich konden vinden in de actiepunten. Ze waren er ook bijna allemaal bij toen het sportakkoord getekend werd tijdens het sportgala. Het sportakkoord bestaat uit twee delen: de ambities en de acties. Beide documenten zijn op deze site gepubliceerd. Na de ondertekening hebben zich al verschillende meer organisaties als partner aangesloten. Nieuwe partners blijven welkom!

GELD EN ONDERSTEUNING

Organisaties die meedoen aan het sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van een of meer actiepunten kunnen daarbij ondersteuning krijgen, zowel in geld als in diensten. Aanvragen voor stimuleringsbudget van €250 tot €5.000 kunnen worden ingediend. Aanvragen kan nog tot en met 31 augustus 2020.

Let op! Er kan ook geld worden aangevraagd voor nieuwe initiatieven die inspelen op de nood die is ontstaan door de Corona-crisis. Deze aanvragen worden tussentijds en met voorrang behandeld.

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.

Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen worden afspraken gemaakt voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.

WAAROM EEN SPORTAKKOORD?

© 2020 Sportformateur Zoetermeer