ChaChaCha op het schoolplein

SPORTAKKOORD ZOETERMEER:  WERK IN UITVOERING

Meer dan 50 sportorganisaties en maatschappelijke instellingen zijn inmiddels partner in het Zoetermeerse sportakkoord. Ondanks de Corona-perikelen is een aantal van hen voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie van de geformuleerde ambities en de uitvoering van actiepunten. Hierboven een screenshot uit een Instagramfilmpje over de danslessen die  in het kader van de ChaChaBokaal dit najaar voor het eerst werd georganiseerd door Jessica Dansen. Een mooi nieuw samenwerkingsproject met 11 basisscholen waaraan 650 leerlingen enthousiast meededen.

GELD EN ONDERSTEUNING

Organisaties die meedoen aan het sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van een of meer actiepunten kunnen daarbij ondersteuning krijgen, zowel in geld als in diensten. Aanvragen voor stimuleringsbudget van €250 tot €5.000 kunnen worden ingediend. Een eerste serie aanvragen werd al eerder gehonoreerd, maar het budget voor 2020 is nog lang niet uitgeput. Aanvragen kan nog tot en met 31 december 2020. Nieuwe partners in het sportakkoord blijven welkom!

Let op! Er kan ook geld worden aangevraagd voor nieuwe initiatieven die inspelen op de nood die is ontstaan door de Corona-crisis. Deze aanvragen worden tussentijds en met voorrang behandeld.

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.

Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen zIJn afspraken gemaakt voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.

WAAROM EEN SPORTAKKOORD?

© 2020 Sportformateur Zoetermeer