GELD EN ONDERSTEUNING

Organisaties die meedoen aan het sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van een of meer actiepunten kunnen daarbij ondersteuning krijgen, zowel in geld als in diensten. Aanvragen voor stimuleringsbudget van €250 tot €5.000 kunnen worden ingediend. Voor 2021 is maar liefst €160.000 in kas. Dat geld komt in drie tranches beschikbaar. Een nieuwe aanvraagprocedure is geopend.

 

De procedure is licht veranderd. Het belangrijkste verschil met de gang van zaken in 2020 is dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld, zolang er budget beschikbaar is. Dat betekent dat aanvragen sneller worden beoordeeld. Aanvragers kunnen in veel gevallen al binnen enkele weken duidelijkheid verwachten.

EEN JAAR SPORTAKKOORD

TUSSENBALANS POSITIEF

In februari 2020 werd het sportakkoord Zoetermeer getekend. Hoog tijd om een tussenbalans op te maken. Wat is er terecht gekomen van de mooie voornemens en goede bedoelingen? Hoe gaan we verder? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens de online conferentie die donderdagavond 18 maart werd gehouden. De tussenbalans, zo werd gemeld, was positief. Er is vanwege de pandemie vanzelfsprekend minder gedaan dan gehoopt en verwacht, maar  er zijn toch heel wat actiepunten opgepakt.

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.

Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen zIJn afspraken gemaakt voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.

WAAROM EEN SPORTAKKOORD?