top of page
Kicknstudios1-min.jpg

Het landelijke Sportakkoord is verlengd en in Zoetermeer kunnen we dus ook door met het Sportakkoord! Op dit moment worden vanuit de gemeente de budgetten hiervoor aangevraagd en in samenwerking met de regiegroep wordt het huidige Zoetermeerse Sportakkoord doorontwikkeld.

 

Maar goed nieuws, ook in deze fase kunnen er gewoon aanvragen worden ingediend volgens de gebruikelijke procedure. Dus heb je een goed idee, check op deze website of je project in aanmerking komt voor stimuleringsbudget.

Facebook 14-3-2023.png
Aankondigig Facebook.png

Komende tijd twee mooie (sport)bijeenkomsten in Zoetermeer. Op 20 april het Sportcafé en op 5 juni een inspiratie-avond over het Sportakkoord.

 

Tijdens het Sportcafé staat “Besturen met Impact” centraal. Over het verenigingsleven, de complexe rol van bestuurders, de samenwerking met medebestuurders en de wijze waarop je met leden omgaat. Jaco van der Tang (ervaren sparringpartner van bestuurders, managers en directies) zal deze sessie verzorgen.

 

Tijdens de inspiratiesessie over het Sportakkoord presenteren wij kort het nieuwe Sportakkoord II. Maar nog belangrijker, wij vertellen ook wat wij hiermee willen bereiken en welke (financiële) kansen er liggen voor sportorganisaties uit Zoetermeer. Allemaal gericht op het (nog) meer in beweging brengen van inwoners uit Zoetermeer.

 

Aanmelden voor één of beide bijeenkomsten kan per mail (mailadressen zie afbeelding).

Criteria Sportakkoord - Sheet Speedsessie.jpg

INFOGRAPHIC SPORTAKKOORD

Infographic Sportakkoord Zoetermeer.jpg
bottom of page