top of page
Kicknstudios1-min.jpg

Het landelijke Sportakkoord is verlengd en in Zoetermeer kunnen we dus ook door met het Sportakkoord! Op dit moment worden vanuit de gemeente de budgetten hiervoor aangevraagd en in samenwerking met de regiegroep wordt het huidige Zoetermeerse Sportakkoord doorontwikkeld.

 

Maar goed nieuws, ook in deze fase kunnen er gewoon aanvragen worden ingediend volgens de gebruikelijke procedure. Dus heb je een goed idee, check op deze website of je project in aanmerking komt voor stimuleringsbudget.

Facebook 14-3-2023.png

SPORTAKKOORD 2022

Wij kijken terug op een mooi sport(akkoord)jaar. Na uitdagende corona jaren was er gelukkig, ook in de sportwereld, weer veel mogelijk. Zoetermeerse organisaties hebben hun uiterste best gedaan om  zoveel mogelijk inwoners in beweging te brengen en plezier te laten beleven aan sport. Dank voor al deze inspanningen. 

Vanuit het Sportakkoord zijn wij er trots op dat we ruim 100.000 euro aan lokale organisaties hebben toegewezen ter stimulans van mooie sportprojecten. 

groepsfoto ondertekening sportakkoord.jpeg
Criteria Sportakkoord - Sheet Speedsessie.jpg

INFOGRAPHIC SPORTAKKOORD

Infographic Sportakkoord Zoetermeer.jpg
bottom of page