Werkconferentie

Nadat eerder ideeën verzameld zijn voor het Zoetermeerse sportakkoord is het nu tijd om na te gaan welke hiervan kunnen worden vertaald in concrete actiepunten. Om het sportakkoord verder uit te werken wordt op dinsdag 19 november in het gebouw van het Beroepscollege Zoetermeer een werkconferentie gehouden.

Van ideeën naar actiepunten

Er zijn vijftien sessies geprogrammeerd. In elke sessie komen verschillende van de eerder ingediende ideeën aan bod. De afzenders van die ideeën krijgen gelegenheid om deze kort toe te lichten: Waar gaat het precies om? Hoe kan het idee worden gerealiseerd? Wat is nodig om dat voor elkaar te krijgen? Wie kan daaraan bijdragen? De andere aanwezigen kunnen vragen stellen én aangeven of zij belangstelling hebben om mee te doen. Zo wordt gepeild of er draagvlak is voor het idee én een reële kans op succes. Als dat zo is, kan het een actiepunt worden en een plek krijgen in het sportakkoord.

Overzicht sessies

Elke sessie heeft een ander thema. Een overzicht van de sessies met een korte beschrijving van de thema's  en aandachtspunten is op deze pagina te vinden en te downloaden.

 

25 - 50 minuten

In vier rondes van elk drie of vier sessies wordt het programma afgewerkt. Omdat niet voor elk thema evenveel ideeën zijn ingediend varieert de duur van de sessies. Deze loopt uiteen van 25 tot 50 minuten. Er is geen plenaire start of afronding. Wel kan er na afloop nog worden nagepraat.

Aandacht verdelen

Aangezien er tijdens de werkconferentie steeds verschillende sessies tegelijk plaats vinden, is het onmogelijk om deze allemaal bij te wonen. Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig willen zijn. Organisaties die met meer mensen aanwezig zijn, kunnen de aandacht verdelen en meer sessies bijwonen.

Blokkenschema

Gebruik van het blokkenschema van de werkconferentie is handig bij het uitstippelen van de route in het programma. Het fungeert als een 'spoorboekje' dat in één oogopslag overzicht geeft van alle sessies en de tijdstippen waarop deze worden gehouden. Het blokkenschema is op deze pagina te raadplegen en te downloaden.

Aanmelding

Aanmelding voor de werkconferentie is gewenst. Klik op de knop hieronder om aan te melden.

Tijd en locatie

De werkconferentie wordt gehouden in het Beroepscollege Zoetermeer. Dat is gevestigd aan het Van Doornenplantsoen 1, 2722 ZA Zoetermeer. Het programma duurt van 19.00 tot 21.30 uur. De inloop is vanaf 18.30 uur, napraten kan tot 22.00 uur.

 

© 2021 Sportformateur Zoetermeer