Startbijeenkomst

Op donderdagavond 12 september vond de kick-off voor het sportakkoord plaats.

Meer dan vijftig personen die ongeveer veertig organisaties en instellingen vertegenwoordigden waren aanwezig bij deze bijeenkomst.

Onder hen ook sportwethouder Ingeborg ter Laak. Zij onderstreepte het belang van de avond. Sportformateur Jan Janssens gaf tekst en uitleg over het sportakkoord en presenteerde inspirerende praktijkvoorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen die een plek zouden kunnen krijgen in het sportakkoord.

 

Het belangrijkste deze avond was evenwel de inventarisatie onder alle aanwezigen van ideeën, kansen en uitdagingen die in het najaar verder uitgewerkt worden tot bouwstenen voor het lokale sportakkoord. Klik op een van de volgende knoppen om de presentatie van de startbijeenkomst of de oogst aan ideeën te bekijken.

© 2021 Sportformateur Zoetermeer