Sportformateur

Om sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente te helpen bij het maken van een gezamenlijk sportakkoord kan elke gemeente tijdelijk een zogenaamde sportformateur inzetten.

Procesbegeleiding

​Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren dat afspraken worden gemaakt die in het sportakkoord worden vastgelegd, is een sportformateur aan de slag. Dat is een sportadviseur die onafhankelijk van de betrokken partijen kan opereren.

De sportformateur zorgt voor procesbegeleiding, legt verbindingen tussen de partijen, inspireert en stuurt op resultaat. In alle gemeenten waar aan een sportakkoord wordt gewerkt is een sportformateur actief. In Zoetermeer is dat Jan Janssens. Hij wordt in Zoetermeer ondersteund door Querian Eijgensteijn.

Jan Janssens 3537.jpg

Jan Janssens

Lees meer over Jan op:
www.chionis.nl

querian2.jpg

Querian Eijgensteijn

Lees meer over Querian

op: LinkedIn