top of page

Ondersteuning

Om de actiepunten uit het sportakkoord te realiseren zal soms (financiële) ondersteuning gewenst zijn. De partners in het akkoord kunnen daarom een beroep doen op zowel financiële als organisatorische ondersteuning. Er is stimuleringsbudget beschikbaar en er kunnen services worden aangevraagd. Hieronder lees je daar meer over. 

Stimuleringsbudget Zoetermeer

Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

 

Het uitgangspunt is dat het stimuleringsbudget een activiteit of samenwerking op gang helpt zodat het vervolgens zelfredzaam is. 

Lees meer over de aanvraagprocedure op deze pagina.

Services

Naast de bovengenoemd stimuleringsbudgetten zijn er ook services beschikbaar. Dat zijn cursussen, themabijeenkomsten, vormen van ondersteuning en procesbegeleiding die landelijke sportorganisaties kosteloos aanbieden. Een goede indruk van de beschikbare mogelijkheden biedt deze brochure.

 

Neem contact op als je meer wilt weten over de services of een service wilt aanvragen. 

bottom of page