Nieuwsbrieven

​Tot aan de ondertekening van het sportakkoord heeft de sportformateur via speciale nieuwsbrieven alle personen en organisaties die belang (kunnen) hebben bij het sportakkoord geïnformeerd over de voortgang van het proces. Informatie over de uitvoering van het sportakkoord wordt behalve via deze website ook verspreid via de nieuwsbrief van het sportloket van de gemeente. Bekijk de informatievoorziening door de sportformateur door te klikken op de nieuwsbrief naar keuze.

nieuwsbrief 1.png
nieuwsbrief 2.png
nieuwsbrief 3.png
nieuwsbrief 4.png
Nieuwsbrief ZM5.JPG
Knipsel ZM6.JPG
nieuwsbrief 7.JPG
Nieuwsbrief ZM8.png
Nieuwsbrief ZM9.png
Nieuwsbrief ZM10.png
zm11.JPG
Z12.JPG