Nieuwe actiepunten

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen op de actielijst? Ideeën die aansluiten bij de ambities uit het Sportakkoord Zoetermeer en mede met jouw inbreng kunnen worden opgepakt? Die de lokale sport sterker maken en/of de maatschappelijke kracht van sport nog beter benutten? Deel ze dan met de sportformateur.

Hoe concreter hoe beter

​Het kunnen ideeën zijn voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking, maar ook ideeën om bestaande activiteiten te verbeteren of organisaties toekomstbestendiger te maken. Relatief snel en eenvoudig te realiseren, of wat ingewikkelder. Het kan allemaal. Maar, hoe concreter hoe beter. En het is wel de bedoeling dat jouw eigen organisatie (mede) verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering. Het sportakkoord is geen verlanglijst maar een actielijst! Het indienen van actiepunten kan doorlopend gebeuren, maar wijzigingen zullen niet doorlopend worden verwerkt. De actielijst wordt eenmaal per jaar grondig herzien en aangevuld.

Je kunt je idee(ën) indienen via dit formulier:

Veel dank voor de inzending van jouw idee(ën). We komen er binnenkort op terug.