top of page

Regiegroep

De uitvoering van het sportakkoord is een zaak van alle partners gezamenlijk. Een regiegroep vervult een coördinerende rol en beslist over de verdeling van het uitvoeringsbudget.

Beoordeling aanvragen stimuleringsbudget

​De verdeling van het uitvoeringsbudget is een belangrijk aspect in de uitvoering van het sportakkoord. Een kleine maar breed samengestelde regiegroep beoordeelt de aanvragen en beslist hierover.

 

In de regiegroep hebben de volgende personen zitting:

  • Dini Bouwmeester (voorzitter TV Seghwaert)

  • Daniëlle Privee (Palet Welzijn)

  • Annemiek Smulders (netwerkregisseur Gezondheid, gemeente Zoetermeer)

  • Martijn van Esch (Beroepscollege Zoetermeer)

  • Yvette Venema (verenigingsadviseur, gemeente Zoetermeer)

 

Coördinator Jorrit Smit is adviserend lid.

bottom of page