Regiegroep

De uitvoering van het sportakkoord is een zaak van alle partners gezamenlijk. Een regiegroep vervult een coördinerende rol en beslist over de verdeling van het uitvoeringsbudget.

Beoordeling aanvragen stimuleringsbudget

​De verdeling van het uitvoeringsbudget is een belangrijk aspect in de uitvoering van het sportakkoord. Een kleine maar breed samengestelde regiegroep beoordeelt de aanvragen en beslist hierover.

 

In de regiegroep hebben de volgende personen zitting:

  • Dini Bouwmeester (voorzitter TV Seghwaert)

  • Alex Janssen (directeur Karate- en budoschool Kai Sei)

  • Lenny Althof (directeur Palet Welzijn)

  • Annemiek Smulders (netwerkregisseur Gezondheid, gemeente Zoetermeer, ook betrokken bij Adviesraad Sociaal Domein)

  • Jaco Molendijk (directeur Beroepscollege Zoetermeer)

  • Yvette Venema (verenigingsadviseur, gemeente Zoetermeer)

 

De sportcoördinator is adviserend lid.