top of page

Coördinator sportakkoord

De coördinator sportakkoord vervult taken in de sfeer van coördinatie en communicatie. Hij ondersteunt en adviseert de regiegroep en stimuleert partners om uitvoering te geven aan de actiepunten van het sportakkoord.

​Coördinatie en communicatie

De coördinator stimuleert organisaties om aan te sluiten bij het sportakkoord en bevordert dat de partners de actiepunten van het sportakkoord uitvoeren. Hij doet dat o.a. door contacten te onderhouden met de partners, gezamenlijke activiteiten te organiseren en nieuwsbrieven uit te brengen. Hij onderhoudt het contact met de gemeente en ondersteunt de regiegroep. Hij behandelt de aanvragen voor stimuleringsbudget en heeft een adviserende stem in de bijeenkomsten waarin de regiegroep daarover besluit.

Wil je in contact komen met Jorrit? Dat kan uiteraard. ​Hij is bereikbaar via de e-mail.

Foto Jorrit - nocnsf_edited.jpg
bottom of page