top of page

Ambities

Het sportakkoord bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen in Zoetermeer geformuleerd. Daar is deze pagina aan gewijd. Het tweede deel is een lijst met actiepunten. Die komen elders op deze website aan bod.

Extra impuls

De ambities die geformuleerd zijn, sluiten aan bij bestaand beleid van verschillende partners in het sportakkoord. Het sportakkoord verbindt de ambities van de verschillende organisaties en geeft een extra impuls aan het beleid op het vlak van sport en bewegen. Het sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen worden toegevoegd.

Drie invalshoeken en veertien ambities

Het Sportakkoord Zoetermeer sluit inhoudelijk aan op het Nationale Sportakkoord, maar de ambities worden onder andere noemers gevat. Vertrekkend vanuit drie verschillende invalshoeken zijn veertien ambities geformuleerd. Deze zijn vaak nauw met elkaar verweven

 

Onder de noemer Sterk en samen worden de ambities geschaard die te maken hebben met de versterking van de sport. Daarbij is de aandacht zowel op de organisatie als op de fysieke infrastructuur van de sport gericht. Gezond en wel verwijst naar de belangrijke maatschappelijk functies die de sport vervult, en de ambities die er zijn in de sfeer van gezondheid en welzijn. Bij Veel en vaardig tenslotte gaat het over de ambities die worden gekoesterd om mensen meer en beter te laten sporten en bewegen.

Algemene ambities en specifieke acties

De ambities in het sportakkoord zijn breed en algemeen geformuleerd. De partners in het sportakkoord delen de ambities en proberen naar eigen inzicht en eigen vermogen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Dat doen zij door het voortouw te nemen of aan te sluiten bij specifieke actiepunten.

bottom of page