Aanvragen stimuleringsgeld

Op deze pagina lees je welke aanvragen voor stimuleringsbudget zijn gehonoreerd, waarom andere aanvragen zijn aangehouden of afgewezen en hoeveel geld er nog in de subsidiepot zit.

Gehonoreerd
 • Jessica Dansen - Actiepunt 14e: opzet, organisatie en uitvoering ChaChaBokaal.

 • SV Zoetermeer - Actiepunt 8a: bevordering veilige en positieve cultuur, verbetering imago schietsport.

 • Sportondersteuner.nl - Actiepunt 9k: onderzoek en ontwikkeling sportaanbod voor mensen met een visuele beperking.

 • ZKV De Sprinters - Actiepunt 8e: organisatie praktische cursus ‘veiligheid op het water’.

 • ZKV De IJsvogels - Actiepunt 12c: ondersteuning inzet showgroepen op het ijs.

 • ZKV De IJsvogels - Actiepunt 12e: voorbereiding en organisatie grote ijsshow.

 • Tuingezel - Actiepunt 10c: voorbereiding en organisatie beweegprogramma voor mensen met dementie.

 • TV Buytenwegh - Actiepunt 11g: ondersteuning inzet Buytenwegh tennisfoundation om tennis mogelijk te maken voor jeugd uit gezinnen met minder financiële draagkracht.

 • TV Seghwaert, TV Buytenwegh, ALTV en TV Dekker Zoetermeer - Actiepunt 13d: gezamenlijke promotie tennis- en padelaanbod (zomerchallenge).

 • SBO de Horizon (onderwijsgroep Unicoz) - Corona-actiepunt: bijdrage in meerkosten Coronaproof alternatief voor de jaarlijkse schoolsportdag.

 • ZBSV Birds Zoetermeer - Actiepunt 12h: opzet en promotie van Baseball5.

 • Jessica Dansen - Actiepunt 9m: vergroten mogelijkheden voor rolstoeldansen door aanschaf speciale sportrolstoelen.

 • Zoetermeer Old Stars, Jessica Dansen, Karate en budoschool Kai Sei, Kick’n Studios, WVZ, Boxing Club Zoetermeer, The Dutch Dragons - Actiepunt 1h: ontwikkeling online of offline corona-proof sport- en beweegaanbod.

 • Sportief Wandelgroep Zoetermeer - Actiepunt 9d: promotie FitStap wandeltraining voor mensen met een beperking.

 • TV Meerzicht, DWO, Judo Denkers, Sportschool da Graca, MHCZ, Parkour Disciplines - Actiepunt 12g: Opzet en organisatie sportstimuleringsproject Sport in Meerzicht.

 • Kern Kinderopvang - Actiepunt 12i: ontwikkeling Fit&Fun programma voor peuters van verschillende locaties.

 • Stichting Rolstoeltennis Haaglanden en TV Meerzicht - Actiepunt: organisatie roller-loper tennistoernooi.

 • Stichting Gezond Natuur Wandelen - Actiepunten 9h en 11c: organisatie wandelgroepen voor eenzame (oudere) mensen en mensen met diabetes/hartproblemen.

 • MHCZ, av Ilion, tv Seghwaert, honk- en softballvereniging Birds, scouting John McCormick, basketbalvereniging Zoebas, karate en budoschool Kai Sei, FC Zoetermeer, dansschool Kick'n Studios, kinderopvangorganisaties, Buurtwerk en Piëzo - Actiepunt 11i : organisatie sportdag in het Van Tuyll-sportpark voor kinderen uit gezinnen met minder financiële draagkracht.

 • Phemia Move - Actiepunt 10i: samenstelling en productie beweegwijzers in verschillende talen.

 • ZKV de Sprinters en scoutinggroep Pocahontas - Actiepunt 6e: organisatie opleiding voor toertochtleiders.

 • De Drie Ballonnen Kinderopvang en Parkour Disciplines - Actiepunt 12j: organisatie freerun lessen voor BSO-groepen om buitenspelen te stimuleren.

 • Palet Welzijn - Actiepunt 4d: inrichting Kwiek beweegroute.

 • Stichting het Startblok - Actiepunt 6f: organisatie diverse cursussen voor zweminstructeurs (o.a. gebarentaal).

 • Stichting MTB Zoetermeer - Actiepunt 4c: veiliger en aantrekkelijker maken bestaande openbare mountainbikeroute.
 • Budoschool Kai Sei & Kai Sei No Limits - Actiepunt 9f: organisatie opleidingen en aanschaf materialen voor ontwikkeling aangepast sportaanbod.

 • Tennisvereniging Meerzicht en Stichting Rolstoeltennis Haaglanden - Actiepunt 10o: organisatie extra kennismakingscursus rolstoeltennis.

 • Boxing Club Zoetermeer - Actiepunt 9p: verzorging clinics op maat voor volwassenen met een matige of lichte verstandelijke beperking.

 • Basketball met impact - Actiepunt 11j: organisatie sociaal-pedagogische basketballactiviteiten in Oosterheem.

 • Volleybalvereniging Zovoc - Actiepunt 1i: ondersteuning ontwikkeling plan beachsportpark.

Aangehouden of afgewezen

Een aantal aanvragen is voorlopig aangehouden omdat een nadere uitwerking of concretisering van de opzet gewenst was, of omdat plannen werden opgeschort vanwege de Coronacrisis.

 

Afwijzing van aanvragen was aan de orde wanneer niet werd voldaan aan de criteria voor honorering. Zo hebben verschillende organisaties geld aangevraagd voor activiteiten die niet voorkomen op de lijst met concrete actiepunten van het sportakkoord.

Deze actielijst heeft een dynamisch karakter. Activiteiten die aansluiten bij de ambities uit het sportakkoord, kunnen in 2022 eventueel worden voorgedragen voor opname op de actielijst. Voor de realisatie van de actiepunten die dan worden toegevoegd kan in een later stadium alsnog stimuleringsbudget worden aangevraagd.

Nog te besteden

Het bedrag dat in 2021 nog te besteden is, bedraagt: €144.475 (peildatum 31 maart 2020).

Aanvraagtermijn en -procedure

Voor 2021 kunnen in drie tranches aanvragen worden ingediend. Lees alles over de criteria waaraan moet worden voldaan en de wijze waarop een aanvraag kan worden ingediend op deze pagina.