Aanvragen stimuleringsgeld

Op deze pagina lees je welke aanvragen voor stimuleringsbudget zijn gehonoreerd, waarom andere aanvragen zijn aangehouden of afgewezen en hoeveel geld er nog in de subsidiepot zit.

Gehonoreerd
 • Jessica Dansen - Actiepunt 14e: opzet, organisatie en uitvoering ChaChaBokaal.

 • SV Zoetermeer - Actiepunt 8a: bevordering veilige en positieve cultuur, verbetering imago schietsport.

 • Sportondersteuner.nl - Actiepunt 9k: onderzoek en ontwikkeling sportaanbod voor mensen met een visuele beperking.

 • ZKV De Sprinters - Actiepunt 8e: organisatie praktische cursus ‘veiligheid op het water’.

 • ZKV De IJsvogels - Actiepunt 12c: ondersteuning inzet showgroepen op het ijs.

 • ZKV De IJsvogels - Actiepunt 12e: voorbereiding en organisatie grote ijsshow.

 • Tuingezel - Actiepunt 10c: voorbereiding en organisatie beweegprogramma voor mensen met dementie.

 • TV Buytenwegh - Actiepunt 11g: ondersteuning inzet Buytenwegh tennisfoundation om tennis mogelijk te maken voor jeugd uit gezinnen met minder financiële draagkracht.

 • TV Seghwaert - Corona-actiepunt: gezamenlijke promotie zomertennis door vier verenigingen.

 • SBO de Horizon (onderwijsgroep Unicoz) - Corona-actiepunt: bijdrage in meerkosten Coronaproof alternatief voor de jaarlijkse schoolsportdag.

 • ZBSV Birds Zoetermeer - Corona-actiepunt: opzet en promotie van Baseball5, een nieuwe urban variant van honkbal, om nieuwe doelgroepen aan te boren.

Aangehouden of afgewezen

Een aantal aanvragen is voorlopig aangehouden omdat een nadere uitwerking of concretisering van de opzet gewenst was, of omdat plannen werden opgeschort vanwege de Coronacrisis.

 

Afwijzing van aanvragen was aan de orde wanneer niet werd voldaan aan de criteria voor honorering. Zo hebben verschillende organisaties geld aangevraagd voor activiteiten die niet voorkomen op de lijst met concrete actiepunten van het sportakkoord.

Deze actielijst heeft een dynamisch karakter. Activiteiten die aansluiten bij de ambities uit het sportakkoord, kunnen in 2021 eventueel worden voorgedragen voor opname op de actielijst. Voor de realisatie van de actiepunten die dan worden toegevoegd kan in een later stadium alsnog stimuleringsbudget worden aangevraagd.

Nog te besteden

Het bedrag dat in 2020 nog te besteden is, bedraagt: €82.985 (peildatum 10-11-2020).

Aanvraagtermijn en -procedure

Voor 2020 kunnen nog aanvragen worden ingediend tot en met 31 december 2020. Lees alles over de criteria waaraan moet worden voldaan en de wijze waarop een aanvraag kan worden ingediend op deze pagina.

© 2020 Sportformateur Zoetermeer